Oriëntatie

Kennismakingsgesprek Gratis

* Onderzoek en begeleiding kan in overleg op de school van uw kind of de praktijklocatie plaatsvinden.

Onderzoek

Naam Omschrijving Tarief
WISC-V-NL
Intelligentieonderzoek
 • Intake
 • Intelligentieonderzoek
 • Rapportage
 • Adviesgesprek
475 euro, uitgebreid
399 euro, verkort
NIO / ADIT
 • Intake
 • Afname
 • Rapportage
 • Adviesgesprek
275 euro
Dyslexie-screening 
 • Intake
 • Screening Dyslexie
 • Rapportage
 • Adviesgesprek
165 euro
Dyscalculie-screening
 • Intake
 • Screening Dyscalculie
 • Rapportage Adviesgesprek
165 euro
Dyslexie-onderzoek
 • Intake
 • Intelligentieonderzoek WISC (verkort)
 • Diagnostiek Dyslexie
 • Rapportage
 • Adviesgesprek
 • Dyslexieverklaring (indien van toepassing
885 euro / 659 euro (bij eerdere afname WISC < 2 jaar geleden)

Begeleiding & Training

Naam Omschrijving Tarief
Individuele begeleiding 
 • Gericht op ondersteuning in het leren of het sociaal-emotionele vlak.
 • 20 bijeenkomsten, inclusief evaluatie
69 euro per uur
Dyslexie begeleiding (individueel) Basispakket
 • Begeleiding op het gebied van lezen en / of spelling
 • 20 bijeenkomsten
 • Rapportage
 • Oefenmateriaal
 • Evaluatiegesprek
69 euro per uur
Psycho-educatie (individueel)
 • Begeleiding na een gestelde diagnose.
69 euro per uur
Arrangementsbegeleiding Scholen
 • Uitvoering onderwijsarrangement
 75 euro per uur
(Faal) Angstreductietraining (individueel)
 • Intakegesprek
 • 10 bijeenkomsten
 • Tussenevaluatie
 • Eindevaluatie
690 euro

* De duur van individuele bijeenkomsten is 45 minuten directe begeleiding en 15 minuten voorbereiding en uitwerking.  Inclusief materiaal en oudergesprek

Het basispakket kan aangepast worden op basis van de ondersteuningsvraag

De AGB-Code (zorgverlenerscode) van de praktijk is : 94-59982