Oriëntatie

Kennismakingsgesprek Gratis
Handelingsplan Gratis

* Onderzoek en begeleiding kan in overleg op de school van uw kind of de praktijklocatie plaatsvinden.

Onderzoek

Naam Omschrijving Tarief
WISC / WPPSI
 • Intake
 • Intelligentieonderzoek
 • Rapportage
 • Adviesgesprek
475 euro
NIO
 • Intake
 • NIO-afname
 • Rapportage
 • Adviesgesprek
250 euro
Dyslexie-screening
 • Intake
 • Screening Dyslexie
 • Rapportage
 • Adviesgesprek
125 euro
Dyscalculie-screening
 • Intake
 • Screening Dyscalculie
 • Rapportage Adviesgesprek
125 euro
Dyslexie-onderzoek
 • Intake
 • Intelligentieonderzoek WISC
 • Diagnostiek Dyslexie
 • Rapportage
 • Adviesgesprek
 • Dyslexieverklaring (indien van toepassing
775 euro / 550 euro (bij eerdere afname WISC < 2 jaar geleden)

 

Begeleiding & Training

Naam Omschrijving Tarief
Individuele begeleiding
 • Gericht op ondersteuning in het leren of het sociaal-emotionele vlak.
55 euro
Dyslexie begeleiding (individueel)
 • Begeleiding op het gebied van lezen en / of spelling
 • Rapportage
 • Oefenmateriaal
 • Evaluatiegesprek

 

55 euro
Psycho-educatie (individueel)
 • Begeleiding na een gestelde diagnose.
55 euro
 
(Faal) Angstreductietraining (individueel)
 • Intakegesprek
 • 10 bijeenkomsten
 • Tussenevaluatie
 • Eindevaluatie
399 euro

* De duur van individuele bijeenkomsten is 45 minuten en is inclusief materiaal en oudergesprek

* Uw Zorgverzekeraar kan u informeren over de mogelijkheid van een (gedeeltelijke) vergoeding voor de diensten van De Trap OP. Vermeldt u daarbij de AGB-Code (zorgverlenerscode) van de praktijk: 94-59982