De Trap OP - Onderzoek

Thuis zie ik veel meer van mijn kind, dan hij / zij op school laat zien

Past deze middelbare school wel bij mijn kind?

Ik snap het wel, maar als ik het moet opschrijven dan weet ik het steeds niet

De bovenstaande opmerkingen en vragen zijn veel gehoord in de praktijk. Een intelligentieonderzoek kan antwoorden bieden op deze en soortgelijke vragen, omdat dit onderzoek inzicht geeft in de manier waarop een kind leert en wat hij of zij nodig heeft in de leerontwikkeling.

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek is een methode waarbij een uitgebreid onderzoek naar de cognitieve vaardigheden wordt gedaan. Dit gebeurt met een gerenommeerde test die enkel door een geregistreerde orthopedagoog of psycholoog kan worden afgenomen. Daarom zijn de testen binnen de orthopedagogische praktijk niet te vergelijken met testen die men op internet kan vinden.

Bij de Trap OP wordt gebruik gemaakt van de Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-V-NL). Dit is de meest gebruikte test voor intelligentieonderzoek in de praktijk. De WISC-V-NL is een breed onderzoek en geeft aan in welk gebied een kind qua leren functioneert en hoe de leervaardigheden ontwikkelt zijn.

Soms vragen ouders zich af of  onderzoeksinformatie geen “etiketje” plakt op een kind. Daarom is het belangrijk om te benadrukken dat dit onderzoek alleen bedoeld is om inzicht te krijgen in de manier waarop een kind leert, om op die manier goed bij het kind te kunnen aansluiten en maatwerk te bieden.

De onderdelen van de WISC zijn afwisselend en kortdurend, waardoor het voor een kind interessant blijft. De meeste kinderen vertellen dat zij de testonderdelen leuk vinden om te doen en zij vinden de persoonlijke aandacht prettig.

Schoolkeuzeonderzoek

Voor kinderen in groep acht wordt de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO) aangeboden. Deze test is een combinatie tussen een schoolkeuzeonderzoek en een intelligentieonderzoek. De nadruk ligt hierbij op in kaart brengen welke type vervolgonderwijs aansluit bij een kind. Deze methode biedt een goed alternatief voor de Cito-toets en wordt ook vaak gebruikt als second opinion.