Individuele begeleiding

Kinderen en jongeren kunnen behoefte hebben aan individuele begeleiding met betrekking tot het leren, de sociaal-emotionele ontwikkeling of een combinatie van deze gebieden. Individuele begeleiding is geschikt wanneer verwacht wordt dat een kind in één-op’-één contact beter tot zijn of haar recht komt dan in een groep.

Individuele begeleiding kan zowel kortdurend als voor een langere periode worden ingezet. Enkele gebieden waar De Trap OP kinderen en jongeren in begeleidt zijn; schoolvakken, studieplanning, onzekerheid en de overstap naar de middelbare school.

Psycho-educatie

 

ADHD, Dyslexie, PDD-NOS, Asperger

 

Wat betekent dit voor ouders en kinderen?

De bovenstaande diagnosen komen met regelmaat voor. Psycho-educatie gaat in op de achtergrond van de diagnose, wat houdt deze precies in? Welke sterke kanten en welke uitdagingen ervaart een kind? Welke begeleiding heeft het kind hierin nodig?

En op welke manier kan de dagelijkse praktijk aansluiten bij het kind, ten behoeven van een (leer)omgeving waarin het kind zich positief ontwikkelt.

Psycho-educatie is tevens geschikt voor leerlingen van groep 8, die de overstap naar de middelbare school gaan maken. Vanuit de vaak kleinschalige omgeving gaat het kind naar een nieuwe fase in het vervolgonderwijs. Dit kan naast gezonde spanning ook onzekerheid met zich mee brengen, waardoor het kind behoefte heeft aan extra ondersteuning.