Soms lopen kinderen in groep 3, of later in de leesontwikkeling vast in het leren lezen en spellen. Het lezen wat vaak aanvankelijk goed begon gaat achteruit en de leerling verliest meestal leesplezier.

Het lezen en schrijven is een hoofdzaak binnen het onderwijs, wat samenhangt met alle schoolvakken. Kinderen raken regelmatig onzeker wanneer het leesproces achterblijft.

Bij een vermoeden van dyslexie, kan een dyslexieonderzoek antwoord bieden op de vraag of er dyslexie speelt bij een kind en welke specifieke aandachtspunten voor uw kind van belang zijn.

Wanneer dyslexie uit het onderzoek naar voren komt wordt een dyslexieverklaring afgegeven, deze verklaring geeft het kind recht op extra ondersteuning tijdens de gehele schooltijd.

Naast onderzoek geeft de Trap Op ook dyslexie begeleiding. Voor kinderen met dyslexie, of voor kinderen die moeite ervaren met lezen en spelling en waarbij dyslexie niet is vastgesteld.

Ondanks dat dyslexie niet verdwijnt, zorgt begeleiding op maat voor vooruitgang in het lezen en spellen en draagt dit bij aan het zelfvertrouwen van het kind, met betrekking tot het leren. Kinderen met dyslexie krijgen geregeld de indruk dat zij niet goed kunnen leren, terwijl dyslexie geen invloed heeft op het leervermogen. Daarom geeft de begeleiding naast de didactische hulp ook ondersteuning op dit gebied.

Wanneer u vragen heeft over dyslexie en de mogelijkheden binnen de Trap OP kunt u vrijblijvend contact opnemen via het contactformulier of telefonisch.